Taide:
Emma Hovi: Thing Power

atski_2

Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma tarjoaa sinulle hienon mahdollisuuden syventyä taidepedagogiseen ja taiteelliseen ajatteluun sekä visuaalisen kulttuurin ja nykytaiteen ilmiöihin ja toimintatapoihin suhteessa yhteiskunnan ja ympäristön muutoksiin ja niihin vaikuttamiseen. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmassa suoritettu maisterintutkinto antaa sinulle kelpoisuuden kuvataideopettajan tehtäviin eri koulumuodoissa, mutta myös valmiudet toimia erilaisissa visuaalisen alan koulutus-, ohjaus-, suunnittelu- ja asiantuntijatehtävissä mm. koulutus-, kulttuuri- ja sosiaalialoilla tai itsenäisenä koulutus- ja kulttuuripalveluiden ja materiaalien tuottajana ja suunnittelijana.

Tietoa opiskelijahauista

www.aalto.fi/fi/studies/education/programme/kuvataidekasvatus/

www.aalto.fi/fi/studies/

Tutustu kuvataidekasvatuksen ainejärjestöön

koomary.tumblr.com/