Taide:
Emma Hovi: Thing Power

Henrika Ylirisku

 

henrika.ylirisku@aalto.fi

Henrika Ylirisku (MA) is a doctoral student in the Department of Arts in Aalto University School of Art, Design and Architecture and she works as a part-time lecturer in the program of Art Education. She teaches mainly in the focal area of environmental culture in the master’s program but also didactics of art education.

Henrika’s background is a combination of visual art education, geography and martial arts practice. She has been teaching at different levels of schooling since 2002 and in Aalto University since 2015. Henrika’s research interests include eco-critical and posthumanistic philosophies, transformative art pedagogies, embodiment in learning and arts-based research methods.

Henrika Ylirisku on jatko-opiskelija Aalto ARTSissa Taiteen laitoksella ja työskentelee kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmassa tuntiopettajana. Hän opettaa pääasiassa maisteriohjelman ympäristökulttuurin syventäviä kursseja, mutta myös kuvataideopetuksen didaktiikkaa.

Henrikan näkökulma taidekasvatukseen on kehittynyt yhdistelmästä kuvataidekasvatusta, maantiedettä ja kamppailulajien harjoittamista. Hän on toiminut kuvataideopettajana eri koulutusasteilla vuodesta 2002 lähtien ja opettanut Aalto-yliopistossa vuodesta 2015. Henrika on tutkimuksessaan kiinnostunut posthumanistisista ja eko-kriittisistä filosofioista, transformatiivisesta taidepedagogiikasta, kehollisuudesta oppimisessa ja taideperustaisista tutkimusmenetelmistä.

<< Back to People & Contact