Taide:
Emma Hovi: Thing Power

Marja Rastas

 

marja.rastas@aalto.fi

Marja Rastas toimii kuvataidekasvatuksen pääainevastaavana. Hänen tehtäviinsä kuuluu mm. kuvataideopetuksen didaktiikan opetus, opetusharjoittelijoiden ja opinnäytetöiden ohjaaminen sekä erilaisten kuvataidekasvatuksella toteutettavien opintoprojektien organisointi.

Marja on kiinnostunut taiteellisen ja pedagogisen ajattelun suhteesta, taidekasvatuksesta yhteiskunnallisena vaikuttamisena, taidekasvatuksen etiikasta sekä informaaleissa ympäristöissä tapahtuvasta visuaalisesta oppimisesta.

<< Back to People & Contact