Taide:
Emma Hovi: Thing Power

Mimmu Rankanen

 

mimmu.rankanen@aalto.fi

Dr. Mimmu Rankanen has worked in the program of art education since 2000 in various positions, such as the full-time lecturer of art, health and well-being. Currently she works as a part-time lecturer teaching pedagogical interaction skills and courses related to socio-emotional and therapeutic effects of art in the context of art education. Her research interests include intrapersonal and interpersonal learning and development in the contexts of art education, art- and psychotherapy. During 2016, she worked as a doctoral and postdoctoral researcher in the “Handling Mind – Creativity, Embodiment and Design” research project funded by the Academy of Finland. Her publications include international journal and book articles as well as a Finnish handbook of art-based art therapy. She in the board of Taiten (the Advisory Board of Art Therapy Field) and is representing Finland in N.E.A.T (Network of European Art Therapists). She has given numerous presentations at international conferences and been invited to lecture in multiple international Bachelors and Master’s Degree Programs as well as professional art therapy associations.

Taiteen tohtori Mimmu Rankanen on työskennellyt vuodesta 2000 alkaen kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmassa erilaisissa opetus- ja tutkimustehtävissä kuten taiteen, terveyden ja hyvinvoinnin alueesta vastaavana lehtorina. Tällä hetkellä hän toimii tuntiopettajana opettaen pedagogisia vuorovaikutustaitoja sekä taiteen sosio-emotionaalisiin ja terapeuttisiin ulottuvuuksiin liittyviä kursseja. Hänen tutkimusintresseihinsä suuntautuvat mielen sisäiseen ja vuorovaikutukselliseen oppimiseen sekä kehitykseen taidekasvatuksen, taide- ja psykoterapian konteksteissa. Vuoden 2016 ajan hän toimi tohtorikoulutettavana ja tohtoritutkijana Suomen Akatemian rahoittamassa ”Luova mieli- kehollisuus, käsillä tekeminen ja muotoilu” tutkimushankkeessa. Hän on julkaissut tutkimusartikkeleita kansainvälisissä journaaleissa ja kirjoissa sekä osallistunut taideperustaisen taideterapian perusteita käsittelevän kirjan kirjoittamiseen. Hän on TAITEN ry:n (Taideterapeuttien neuvottelukunta) hallituksessa, toimii Suomen edustajana Eurooppalaisten kuvataideterapeuttien verkostossa ja on luennoinut monissa kansainvälisissä yliopistoissa, taideterapiayhdistyksissä ja konferensseissa.

<< Back to People & Contact