Taide:
Emma Hovi: Thing Power

Lehtori Minna Suoniemi 8. Turku Biennaalissa

05.12.2017 //Näyttely

(scroll down for English)

Lehtori Minna Suoniemen uusi teoskokonaisuus Practical Ecology valittiin 8. Turku Biennaaliin yhtenä kuudestatoista 260 ehdotuksen joukosta mukaan kuratoiduista teoksista. Biennaali avautui Aboa Vetus & Ars Nova museossa ja Galleria Å:ssa Turussa 17.11. 2017.

Practical Ecology tarkastelee kulutusyhteiskunnan haasteita ja ekologisen tulevaisuuden mahdollisuutta kuvaamalla suurten ikäluokkien edustajaa, joka ei halua tuottaa jätettä tai tuhlata luonnonvaroja. Kierrätys ja omavaraisuus on koko elämän perusta, joka välillä voi johtaa omaperäisiin ratkaisuihin. Practical Ecology kuvaa keksintöjä, käytännön tarpeen sanelemia esineitä, joihin on hyödynnetty jotain rikkunutta tai löydettyä, jolle ei enää löydy muuta käyttöä. Nahkasohvasta on jalostunut puinen leikkuulauta ja vanhoista suksista retkiluistimet. Esineet ovat mielikuvituksellisia, eivätkä aina lopulta niin käytännöllisiäkään, mutta tekijä saavuttaa suurta tyydytystä saadessaan jonkun jätemateriaalin uusiokäyttöön. Tekijä on päätynyt valintoihinsa ja ajatteluunsa myötäsyntyisen pakon sanelemana ja intohimosta säästäväisiin keksintöihin. Toiminta kulutusyhteiskunnan normia vastaan, yhden miehen valmiiksi hävitty taisto ekologisesti kestävän tulevaisuuden puolesta vertautuu posthumanismin ja ekologisen tietoisuuden ajan keskusteluihin. Teos tarkastelee tekemällä syntyvän tiedon, sukupolvien välillä siirtyvän arvomaailman ja kuluttamiselle vaihtoehtoisen tavarasuhteen ympärille kiertyviä kysymyksiä.

Practical Ecology Galleria Å:ssa 17.11.–17.12.2017

Lisätietoa:
turkubiennaali.fi
minnasuoniemi.com

Lecturer Minna Suoniemi in the 8th Turku Biennale

Minna Suoniemi’s new project Practical Ecology was chosen for the 8th Turku Biennale as one of 16 out of 260 proposals. The exhibition opened in Aboa Vetus & Ars Nova Museum and Gallery Å in Turku 16.11.2017

Practical ecology is a photography- and film-based contemporary art project studying one man’s mission to live an ecologically sustainable life, and how that affects his relationship to objects, waste and the environment. Through a series of photographs and video work this practice is looked at as work of a practical philosopher, whose thinking is embedded in the inventions he’s created.
The objects, for example made a wooden cutting board out of an old leather sofa, skates out of old skis and a container -stool, which used to be a tree in his garden, are photographed in a commercial studio environment, to emphasize their connection to human’s relation to objects as commodities. All of the objects are made of found objects or waste, which has no other use. The importance of the objects for him is in the invention, in completing the thinking process by using his skill of making something out of nothing, regardless of how useful the final object may turn out to be.

Practical Ecology in Gallery Å 17.11.–17.12.2017

More information:
turkubiennaali.fi/en
minnasuoniemi.com